Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM ! De asemenea va rog sa vizitati canalul de irc #tamadau https://webchat.freenode.net

Așezare geografica

POZIŢIA GEOGRAFICĂ
COORDONATE MATEMATICE ŞI HIPSOMETRICE
Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita,  Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării .
Din punct de vedere matematic, comuna este localizată pe coordonatele de 26°34' longitudine estică şi 44°28' latitudine nordică iar relieful are altitudini cuprinse între 40 şi 63 metri .
AŞEZAREA ÎN CADRUL CÂMPIEI ROMÂNE
Comuna Tămădău-Mare, este situată în nord-estul Câmpiei Române, într-un areal de crovuri din Câmpia Mostiştei   (Bărăganul Sudic).
Vatra satelor comunei are o suprafaţă de 298 hectare, iar suprafaţa totală a comunei este de 4.148 hectare .
POZIŢIA FAŢĂ DE RÂUL MOSTIŞTEA
Râul Mostiştea traversează pe direcţia SE-NV sudul comunei, trecând pe teritoriul oraşului Fundulea, ca să apară mai apoi în vestul satului Dârvari .
Afluentul de ordinul 2,  pe stânga Mostiştei, Ghiula, apare în partea de est a teritoriului comunei, îl traversează şi iese în dreptul localităţii Săruleşti .
POZIŢIA FAŢĂ DE LOCALITĂŢILE LIMITROFE
Teritoriul administrativ al comunei Tămădău-Mare, se învecinează :
-la V,NVşiSV cu oraşul Fundulea ;
-la SE cu comuna Săruleşti ;
-la E cu comuna Ileana.
Toate aceste localităţi fac parte din judeţul Călăraşi .
-La NE se învecinează cu comuna Drăgoeşti, judeţul Ialomiţa .
POZIŢIA FAŢĂ DE CĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI ALTE ARII GEOGRAFICE
Legătura faţă de alte localităţi se face prin DN3 (Bucureşti-Călăraşi), care trece prin satele Tămădău-Mare şi Călăreţi .
Calea ferată Bucureşti-Constanţa trece prin sudul comunei (prin nordul satului Şeinoiu).
La aproximativ 30Km NV pe DN3 se află oraşul Bucureşti (capitala României).Reşedinţa judeţului, oraşul Călăraşi se situează în SE, pe DN3 la aproximativ 80Km distanţă.
Pe teritoriul comunei se află pădurea Călăreţi, cu o suprafaţă de circa 370 hectare .

IRC webchat Tamadau