Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM !

Istoric

        Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita .
La 1 decembrie 1791 cu prilejul unor plăţi proprietăreşti este amintit satul Tămădău . Satul Dârvari datează de la începutul secolului XVIII, celelalte luând fiinţă după împroprietăririle ce au urmat răscoalei din 1848 .
În anul 1828, în „Carte de la Valachie et de la Moldavie” a lui F.Friet, apărută la Viena, în zona studiată se pomeneşte numele Timodau-sus .
În catagrafia din decembrie 1819 – ianuarie 1820, în care sunt arătaţi Birnicii judeţului Ilfov în Plasa Mostiştea există satul Tămădăul de Jos având ca stăpân Mânastirea Plumbuita.
În prezent comuna Tămădău Mare este alcătuită din 7 sate ( Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Dârvari, Călăreţi, Şeinoiu, Săcele.
              Din istoricul comunei rezultă că, din anii 1800, până în anul 1921, teritoriul actual era organizat în două comune  :      
- Călăreţi- Şeinoiu, ce cuprindea satele : Şeinoiu, Brătăşani, Călăreţi, Pârlita, Florica, Podari . Satele Florica şi Podari sunt astăzi în componenţa comunei Ileana, judeţul Călăraşi; iar satul Pârlita este arondat astăzi comunei Săruleşti din acelaşi judeţ .
- Tămădău, era alcătuită din satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Dârvari şi Plumbuita .
În anul 1921, satele Şeinoiu, Brătăşani, Călăreţi, Plumbuita, Tămădău Mic şi Tămădău Mare s-au unit şi au format comuna Tămădău, ce făcea parte din judeţul Ilfov .
Din 1968, odată cu noua împărţire administrativă, comuna şi-a schimbat denumirea în Tămădău Mare, iar satului Brătăşani i-a fost schimbată denumirea în- Săcele.
În anul 1981, s-a înfiinţat judeţul Călăraşi, iar comuna a fost arondată acestuia .