Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM ! De asemenea va rog sa vizitati canalul de irc #tamadau https://webchat.freenode.net

populatia

Evoluţia numărului populaţiei în comuna Tămădău Mare arată perioadă  de declin existentă până în prezent când s-au înregistrat 2640 locuitori (2011).
Populaţia comunei Tămădău-Mare a înregistrat la recensământul din 1930, 3929 persoane. Între anii 1930 şi 1956 s-a produs o scădere constantă a populaţiei astfel că în anul 1956 populaţia comunei era de 3255 persoane.
Populația totală a comunei Tămădău Mare la principalele recensăminte
ANII
1930
1956
1966
1977
1992
2002
2011
Populația totală
3929
3255
3356
3149
2638
2614
2640

În perioada 1956-1966 numărul populaţiei comunei a înregistrat o creştere mică. Din anul 1977 când s-au înregistrat 3149 persoane, numărul populaţiei a continuat să scadă ajungând ca în anul 1992, după revoluţia din 1989 să se înregistreze cu 511 persoane mai puţin decât în 1977.
La ultimele recensăminte, cel din 2002 si 2011 se constată o foarte uşoară scădere faţă de anul 1992
Natalitatea. Populaţia comunei Tămădău-Mare prezintă în ultimii 11 ani o medie a natalităţii de  12.5  ‰.
Rezultă că din anul 2001 până în anul 2011 s-a întregistrat o fluctuație  a procentului natalitaţii. Cea mai mare creştere s-a produs din 2007 (15,1 ‰),  iar cea mai mică valoare s-a înregistrat în anul 2010.
În perioada 1966-1977 natalitatea populaţiei comunei a fost cea mai ridicată, comparativ cu alte perioade. În 1977 s-a înregistrat cea mai mare rată a natalităţii (24,2 ‰)    
Mortalitatea. Media mortalitaţii în ultimii 10 ani pe teritoriul studiat a fost de  16,1 ‰ . Cea mai mare rată a mortalităţii s-a înregistrat în anul 2010 (21.8 ‰), iar cea mai mică rată a mortalităţii s-a înregistrat, de-a lungul timpului, în anul 1966 (7,5 ‰). Rata mortalităţii în ultimii 10 ani se menţine foarte ridicată .

INDICATORI  
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 
Natalitate(‰)   
10.1
14.9
14.6
11.2
12.1
9.4
15.1
14.4
11.5
9
14.8
Mortalitate(‰) 
14.5
16.1
17.2
12.9
14.6
16.3
17.6
17.4
15.3
21.8
13.9
Sold natural(‰)  
-4.4
-1.2
-2.6
-1.7
-2.5
-6.9
-2.5
-3
-3.8
-12.8
0.9

Soldul natural  al comunei Tămădău-Mare în ultimii 11 ani este negativ conturându-se o medie de -3.8 ‰.La cele mai recente recensăminte rata soldului natural a fost de – 12,8‰ şi respectiv 0.9 ‰ (2011). Cea mai scăzută rată a soldului natural s-a constatat în anul 2011(0,9‰), pe fondul scăderii numărului deceselor în rândul populaţiei.
În anii 1960-1970 soldul natural a fost pozitiv. Cel mai mare sold natural pozitiv la recensămine s-a produs în anul 1977 (8,3 ‰)

Structura pe vârstă şi sexe a populaţiei  este influenţată atât de natalitatea şi mortalitatea din teritoriu, cât şi de mişcarea migratorie. La acestea se adaugă unii factori sociali şi naturali, care duc la scăderea populaţiei, în general, şi a unei anumite grupe de vârtă în special. De-a lungul anilor genul masculin a dominat numeric pe teritoriul comunei.
Datele referitoare la populaţie pe mari grupe de vârstă (tânără, adultă, vârstnică),  la recensământul din 2011 arată predominarea grupelor de vârstă între 20 şi 59 ani, după care urmează grupa între 0-19 ani şi cea de peste 60 ani. Se observă astfel că proporţia populaţiei apte de muncă între 20 şi 59 ani prezintă valorile cele mai mari . Populaţia masculină este predominantă în cadrul populaţiei tinere şi adulte iar în cadrul populaţiei vârstnice predomină femeile.
În ultimii 10 ani, aproximativ 50% din populaţia comunei era de vârstă adultă, urmate de populaţia între 0 şi 19 ani. În cadrul populaţiei vârstnice predomină sexul feminin. La celelalte grupe de vârstă  se impunea tot sexul masculin.

Densitatea generală pe teritoriul comunei Tămădău-Mare este de 61,1 locuitori/km².
De-a lungul anilor, datorită schimbărilor în suprafaţa totală, dar şi schimbării numărului de populaţie, densitatea s-a modificat şi ea. La o suprafaţă de 5298 ha în anul 1965 a fost o densitate de 63,3 loc./km ².
În 1956 la o populaţie de 3255 persoane şi o suprafaţă de 7148 ha (cea mai mare înregistrată în comuna Tămădău-Mare), densitatea generală era de 45,5 loc./km ².

***

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

IRC webchat Tamadau