Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM !

miercuri, 6 octombrie 2010

Cine a fost pe aici?...Situri arheologice la Tămădău Mare


Iată câteva din atestările arheologice care ne confirmă că aceste meleaguri au fost locuite.
Aşezarea pluristratificată de la nord-est de satul Tămădău Mic
La NE de sat, lângă podul ce traversează Mostiştea, la S de DN 3, au fost identificate fragmente ceramice preistorice, cultură neidentificată, geto-dacice şi Dridu.
Aşezarea Sântana de Mureş - Cerneahov de la Şeinoiu
La NV de satul Şeionoiu, pe malul drept al Mostiştei, pe panta unui bot de terasă se află o aşezare din sec. IV, cultura Sântana de Mureş-Cerneahov.
Aşezarea pluristratificată de lângă comuna Tămădău Mare, sat Plumbuita
Pe malul stâng al Mostiştei, la 2 km S de comuna Tămădăul Mare, pe o terasă înclinată spre SE, pe partea dreaptă a văii se află o aşezare din epoca bronzului, cultura Coslogeni suprapusă de o aşezare geto-dacică şi o aşezare care aparţine culturii Dridu (sec. IX - X ). Aşezarea Dridu se întinde spre nord, de-a lungul malului Mostiştei până aproape de sat.
Aşezarea neolitică de la Şeinoiu - "Movila din cimitir"
La S de satul Şeinoiu, pe malul stâng al Mostiştei, în cotul cel îl formează râul Mostiştea, pe un bot de terasă se află un tell neolitic, care aparţine culturii Gumelniţa. Tell-ul este distrus în cea mai mare parte de cimitirul satului. Diametrul tumulului este de 50 m. Demn de reţinut că în acest cimitir sunt mai multe cruci de piatră care datează din secolul al XIX-lea.
Între anii 1981-1984 s-au făcut cercetări arheologice sistematice de Mihai Şimon.
Mă întreb dacă aceste situri au fost ocotite de către autoritați sau dacă nu este asa cum este moda acum au fost uitate sau poate ingropate în mormane de gunoaie.Cui îi pasă?!?
BIBLIOGRAFIE
1. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Cercetări arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov - FI, Bucureşti, 1978, p. 34, nr. 80
2. Şimon, Mihai; Şerbănescu, Done, Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman în arealul culturii Gumelniţa, CCDJ, 3-4, 1987, p. 29-34
3. Şimon, Mihai; Parnic, Valentin, Aspecte ale eneoliticului din SE Câmpiei Române. Aşezarea de la Şeinoiu, CCDJ, XVI-XVII, 2001, p. 223-233
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991
5. Şerbănescu, Done, 2007
sursa:National Archaelogical Record of Romania - www.cimec.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu