Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM !

joi, 14 octombrie 2010

ASPECTE TOPONIMICE

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura .
Principalele toponime de pe acest teritoriu sunt oiconimele, ele fiind reprezentate de denumirile a 7 localităţi .
Reşedinţa comunei, satul Tămădău-Mare îşi datorează denumirea unei fântâni tămăduitoare din marginea Bărăganului, la care oamenii se opreau şi se odihneau.
Oiconimul Tămădău, are şi adăugire, dată de mărimea celor două localităţi cu acest nume (Mare şi Mic)
Toponimele care amintesc existenţa unor categorii de locuitori, având o situaţie specială în organizaţia statală sunt reprezentate aici de satele Călăreţi şi Dârvari.
Denumirea satului Dârvari vine de la cuvântul Dârvar”, ce înseamnă, slujitor care aduce lemne din pădure la curţile boierilor şi au grijă de încălzitul camerelor .
Denumirea satului Călăreţi provine de la faptul că în vestul teritoriului comunei în anii 1800 îşi avea moşia tatăl lui Al. Odobescu (autorul nuvelei Pseudo-Cynegheticos). Colonelul Odobescu conducea în armata română o unitate de cavalerie (călăreţi) ai cărei soldaţi la retragerea din armată se stabileau cu familia pe moşia colonelului, făcându-şi şi case.
Satul Plumbuita a fost amplasat pe fosta moşie a Mânăstirii Plumbuita (cu sediul la Bucureşti). Denumirea acestei mânăstiri vine de la materialul cu care era acoperită biserica – plumb.
Toponimul Săcele reprezintă denumirea unui sat mic.
Pe teritoriul din sudul comunei la începutul secolului XX s-au instalat persoane de origine bulgară, negustori de şei pentru cai.Denumirea satului pe care l-au înfiinţat aceştia vine de la genul de comerţ pe care îl practicau –Şeinoiu.
Sursa:MONOGRAFIA COMUNEI TĂMĂDĂU-MARE JUDEŢUL CĂLĂRAŞI (2004) 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu