Aspecte Toponimice

Toponimia arată modul în care oamenii sau stabilit şi au format aşezări durabile sau temporare, arată ocupaţiile oamenilor, arată prezenţa în teritoriu al populaţiei şi condiţiile şi modul în care omul a folosit şi a transformat natura

aspecte topo

Așezare Geografică

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita, Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării

asezare

Istoric

Satele aparţinând comunei Tămădău-Mare îşi pierd începuturile în negura vremurilor . Atestarea documentară certă este însă la 8 iunie 1626 într-o pricină de hotar cu egumenul Mânăstirii Plumbuita când este amintit satul Plumbuita

istoric

Populația

La ultimul recensământ, cel din 2011 numărul populaţiei a fost de 2640 locuitori, constatându-se o foarte uşoară creștere faţă de anul 2002 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane . În ultimii 11 ani populaţia înregistrată la 1 iulie este caracterizată printr-o scădere constantă de la 2638 locuitori în 1992 până la 2614 locuitori în 2002

populatia

Clima

Din poziţia sa în cadrul Câmpiei Mostiştei, comuna Tămădău-Mare din judeţul Călăraşi se situează într-un climat temperat continental cu uşoare nuanţe excesive şi face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române

clima

Dacă aveți comentarii, opinii, sugestii intrați pe FORUM ! De asemenea va rog sa vizitati canalul de irc #tamadau https://webchat.freenode.net

vineri, 22 august 2014

Structura populației pe vârstă și sexe în Tămădău Mare Structura pe vârstă şi sexe a populaţiei  este influenţată atât de natalitatea şi mortalitatea din teritoriu, cât şi de mişcarea migratorie. La acestea se adaugă unii factori sociali şi naturali, care duc la scăderea populaţiei, în general, şi a unei anumite grupe de vârtă în special. De-a lungul anilor genul masculin a dominat numeric pe teritoriul comunei.
Datele referitoare la populaţie pe mari grupe de vârstă (tânără, adultă, vârstnică), din fig.3.7., la recensământul din 2011 arată predominarea grupelor de vârstă între 20 şi 59 ani, după care urmează grupa între 0-19 ani şi cea de peste 60 ani. Se observă astfel că proporţia populaţiei apte de muncă între 20 şi 59 ani prezintă valorile cele mai mari . Populaţia masculină este predominantă în cadrul populaţiei tinere şi adulte iar în cadrul populaţiei vârstnice predomină femeile.
În ultimii 10 ani, aproximativ 50% din populaţia comunei era de vârstă adultă, urmate de populaţia între 0 şi 19 ani. În cadrul populaţiei vârstnice predomină sexul feminin. La celelalte grupe de vârstă  se impunea tot sexul masculin.
 
Piramida vârstelor  din anul 2011 are o formă de amforă.  Din studierea acesteia se constată o pondere mare a populaţiei tinere între 0 şi 19 ani. Comparând cu piramida vârstelor din anul 2002 se constată o scădere (de la 49,8% la doar 48,6%) a ponderii populației feminine în ultimii 10 ani. Populaţia tânără este reprezentată  majoritar de bărbaţi. Populaţia adultă între 35 şi 59 ani este mai scăzută decât celelalte grupe de vârstă.
În ambele piramide reprezentate  se observă o îmbătrânire a populaţiei comunei , mai accentuată însă în 2011. Populaţia vârstnică majoritară este de sex feminin.

Tabel 3.6.Numărul populației pe grupe de vârstă în anul 2002 și la   1 ianuarie 2011
GRUPE ANI

MASCULIN
FEMININ
2002

2011

2002

2011

0—4
82
64 
89
67
5—9
73
82
59
66
10—14
105
72
104
75
15-19
105
67
93
63
20-24
108
96
83
93
25-29
86
93
78
72
30-34
122
98
96
73
35-39
52
90
52
69
40-44
85
107
72
78
45-49
78
56
71
51
50-54
79
83
59
70
55-59
48
67
70
53
60-64
83
45
106
46
65-69
89
40
114
68
70-74
72
70
85
75
>75
44
72
72
118
TOTAL
1311
1202
1303
1137

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

IRC webchat Tamadau